22/09/2023 08:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 056
山居百詠其五十六

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2014 08:22

 

Nguyên tác

山居寄跡暫依棲,
生死何曾有定期。
分付當人高著眼,
急須打點出頭時。

Phiên âm

Sơn cư ký tích tạm y thê,
Sinh tử hà tằng hữu định kỳ.
Phân phó đương nhân cao trước nhãn,
Cấp tu đả điểm xuất đầu thì.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi gởi dấu tạm nương về,
Sống thác nào ai biết được kỳ,
Xin nhắn người đời mau tỉnh giác,
Hành trang sắm sẵn kíp quay về.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 056