01/07/2022 18:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan nhai cổ
官街鼓

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 15/04/2017 11:20

 

Nguyên tác

曉聲降降催轉日,
暮聲隆降催月出。
漢城黃柳映新帘,
柏陵飛燕埋香骨。
捶碎千年日長白,
孝武秦皇聽不得。
從軍翠髮蘆花色,
獨共南山守中國。
幾回天上葬神仙,
漏聲相將無斷絕。

Phiên âm

Hiểu thanh giáng giáng thôi chuyển nhật.
Mộ thanh giáng giáng thôi nguyệt xuất.
Hán thành hoàng liễu ánh tân liêm,
Bách lăng phi yến mai hương cốt.
Chuý toái thiên niên nhật trường bạch,
Hiếu Vũ Tần hoàng thính bất đắc.
Tòng quân thuý phát lô hoa sắc,
Độc cộng Nam sơn thủ trung quốc.
Kỷ hồi thiên thượng táng thần tiên,
Lậu thanh tương tương vô đoạn tuyệt.

Dịch nghĩa

Tiếng trống buổi sáng thôi thúc mặt trời chuyển động,
Tiếng trống buổi chiều thúc giục mặt trăng ló ra.
Tơ liễu vàng mới hé trong thành nhà Hán rực lên sau rèm cửa sổ,
Én bay chôn xương thơm trong lăng tẩm trồng bách.
Trống đánh ngàn năm vẫn tồn tại như mặt trời trắng,
Vua nhà Tần Hiếu Vũ không nghe được tiếng trống.
Tòng quân lâu tóc xanh bạc như màu hoa lau,
Một mình cộng tác với núi Nam phòng thủ trong nước.
Thần tiên trên trời cũng có lúc chết chôn,
Nhưng tiếng đồng hồ và tiếng trống báo giở sẽ không bao giờ dứt.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiếng sáng thúc mặt trời chuyển động
Tiếng chiều làm trăng hiện từ từ
Liễu vàng thành Hán ra tơ
Trong lăng trồng bách én nhờ xương thơm
Như mặt trời ngàn năm trống thọ
Vua nhà Tần Hiếu Vũ đâu nghe
Tòng quân tóc bạc chưa về
Một mình giữ nước theo bè núi Nam
Thần tiên rồi cũng chết chôn
Duy còn tiếng trống tiếng đồng không nguôi.
Lý Hạ được người đời xếp vào trường phái thơ quái, điển hình là bài này, khó mà hiểu được ông muốn nói gì.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Quan nhai cổ