10/02/2023 03:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoán đúng
Верноепредсказаие

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Phạm Thanh Cải vào 27/11/2018 06:51

 

Nguyên tác

Пройдет ли мой недуг?— лев у осла спросил,
Осёл ответствовал: «О царь, сильнейший в мире!
Когда ты не умрёшь, то будешь жив, как был».
Два раза два — четыре.

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Liệu bệnh của ta có khỏi không? Bên lừa, sư tử hỏi,
Lừa trả lời: “Hỡi vua của thế gian!
Khi không chết thì ngươi sẽ sống.
Như hai lần hai là bốn, rõ ràng.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » Đoán đúng