30/01/2023 22:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yên lòng
Успокоение

Tác giả: Fyodor Tyutchev - Фёдор Тютчев

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 26/04/2010 07:38

 

Nguyên tác

Гроза прошла - еще курясь, лежал
Высокий дуб, перунами сраженный,
И сизый дым с ветвей его бежал
По зелени, грозою освеженной.
А уж давно, звучнее и полней,
Пернатых песнь по роще раздалася,
И радуга концом дуги своей
В зеленые вершины уперлася.

Dịch nghĩa

Cơn dông vừa qua. Cây sồi lớn
Bị sét vật ngã còn nằm ngổn ngang
Và làn khói lam còn bốc nghi ngút
Qua kẽ lá xanh được dông gội rửa
Thế mà lảnh lót, đồng loạt hơn trước
Tiếng chim đã vang dội khắp rừng non
Và cầu vồng đã cắm một chân
Xuống những ngọn cây xanh mướt

Bản dịch của Thuý Toàn

Cơn dông tạnh cây sồi cao sét đánh
Vật mình nằm trên mặt đất khói tuôn
Làn khói lam lan toả khắp thân cành
Khắp màu xanh tắm bão dông thắm lại
Còn từ lâu khắp rừng cây bờ bụi
Tiếng chim ca lảnh lói rộn ràng hơn
Và cầu vồng đã cắm xuống một chân
Trong những đỉnh tán cây xanh ngắt
Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fyodor Tyutchev » Yên lòng