11/04/2021 16:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng xuân thầm thì...

Tác giả: Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 29/10/2014 14:09

 

Chờ người, người có tới không?
Mà thơ với gió
Xem chừng ngẩn ngơ...
Lạc về đâu?
Mấy vần thơ...
Hình như xuân ghé
Vu vơ
Bên thềm...

Tiếc chi giấc cũ buồn tênh
Vui mùa xuân mới
Êm đềm mộng nay!
Nếu buồn
Chớ để mắt cay
Tiếng lòng vuốt nhẹ
Xuân lay động rèm...
22/01/2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Nguyễn » Tiếng xuân thầm thì...