05/12/2020 23:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi con thương thầy mẹ không thương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2015 12:33

 

Khi con thương thầy mẹ không thương,
Nay chừ công bất thành, danh bất toại,
Thầy với mẹ đẩy vại con vô.
Liều mình con muốn vọt xuống hồ,
Măng non làm bạn với tre không cực lòng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khi con thương thầy mẹ không thương