02/07/2022 23:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phủ tây trì
府西池

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2013 13:46

 

Nguyên tác

柳無氣枝力先動,
池有波紋冰盡開。
今日不知誰計會,
春風春水一時來。

Phiên âm

Liễu vô khí chi lực tiên động,
Trì hữu ba văn băng tận khai.
Kim nhật bất tri thuỳ kế hội,
Xuân phong xuân thuỷ nhất thì lai.

Dịch nghĩa

Cây liễu không có sức lực gì, mà cành lay động trước khi gió,
Mặt ao gợn sóng lăn tăn, băng đã tan hết.
Không biết hôm nay sẽ gặp những ai?
Mà gió xuân và nước xuân đã đến cùng một lúc rồi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu không sức mà cành lay trước
Băng đã tan, ao nước lăn tăn
Hôm nay ai sẽ tới thăm ?
Gió xuân và nước mùa xuân tới rồi
Tác giả làm bài này năm 831, khi ông nhậm chức Hà Nam doãn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Phủ tây trì