26/09/2022 13:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sợi rụng, sợi thương

Tác giả: Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 12/05/2011 20:57

 

Người  ngồi thơ thẩn vò tóc rối
Đếm từng sợi rụng, nhặt, thương ơi!
Một thuở xanh dày tràn êm gối
Mà nay mòn mỏi, lỏng tay rồi!

Tóc gió vờn bay những chiều xưa
Nửa lưng chừng áo, ấm giao mùa
Nửa nghiêng giấu mặt, che đuôi mắt...
Giờ quá mảnh mai buổi gió lùa...

Thơ thẩn một người ngồi nhặt tóc
Lược nghiêng soi ra gió trời chiều
Có chi trong đó mà thầm đọc?
Bóng câu chẳng mấy chốc liêu xiêu...
29/10/2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Nguyễn » Sợi rụng, sợi thương