05/07/2020 20:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đò dọc phải tránh đò ngang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 11:11

 

Đò dọc phải tránh đò ngang,
Ngụ cư phải tránh dân làng cho xa.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đò dọc phải tránh đò ngang