07/12/2022 10:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Phòng thái uý mộ
別房太尉墓

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2005 20:12

 

Nguyên tác

他鄉復行役,
駐馬別孤墳。
近淚無干土,
低空有斷雲。
對棋陪謝傅,
把劍覓徐君。
唯見林花落,
鶯啼送客聞。

Phiên âm

Tha hương phục hành dịch,
Trú mã biệt cô phần.
Cận lệ vô can thổ,
Đê không hữu đoạn vân[1].
Đối kỳ bồi Tạ phó[2],
Bả kiếm mịch Từ quân[3].
Duy kiến lâm hoa lạc,
Oanh đề tống khách văn.

Dịch nghĩa

Ta đi công cán nơi quê người
Dừng ngựa giã từ nấm mồ lẻ loi
Gần nước mắt, không có đất khô ráo
Dưới vòm trời có những đám mây rời rạc
Đánh cờ với Tạ phó
Mang gươm tìm Từ quân
Chỉ thấy hoa rừng rụng
Nghe oanh hót tiễn đưa người

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lại đi công tác vùng xa lạ
Dừng ngựa giã từ mộ bạn ta
Dòng lệ khôn ngăn rơi ướt đất
Đám mây lẻ tẻ chân trời xa
Hầu cờ Tạ Phó tài nghiêng ngửa
Tặng kiếm Từ Quân cũng từng qua
Chỉ thấy hoa rừng rơi lác đác
Chim oanh như hót tiễn chào ta.
(Năm 765)

Phòng thái uý tức Phòng Quản 房琯, không rõ giữ chức gì rồi năm Chí Đức thứ 2 (757) bị Đường Túc Tông biếm làm thứ sử Phần châu rồi Tấn châu. Đỗ Phủ đứng ra can gián nên cũng bị tội. Năm Bảo Ứng thứ 2 (763), Phòng Quản lại được gọi về làm hình bộ thượng thư thì dọc đường bị ốm, chết âm thầm trong một phòng dành cho sư sãi ở Lãng châu, được truy tặng chức thái uý. Hai năm sau (765), Đỗ Phủ đi qua Lãng châu ghé thăm mộ.

[1] Ám chỉ đường công danh của họ Phòng.
[2] Tức Tạ An đời Tấn, nổi tiếng mê đánh cờ, giỏi việc nước, được truy tặng chức thái phó.
[3] Đời Xuân Thu, công tử Quý Trát công du nước Tấn có ngang qua nước Từ. Vua nước Từ (Từ quân) bày tiệc chiêu đãi trọng hậu. Để tỏ lòng cảm kích, Quý Trát hứa lúc về sẽ tặng Từ quân thanh bảo kiếm của mình. Khi quay về, Từ quân qua đời, Quý Trát đến mộ viếng rồi treo thanh bảo kiếm của mình ở đấy. Điển tích này nhằm ca ngợi nhân cách Phòng Quản.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Biệt Phòng thái uý mộ