23/01/2022 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt mệnh thi - Lâm hình khẩu chiếm
絕命詩-臨刑口占

Tác giả: Viên Sùng Hoán - 袁崇煥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2014 07:20

 

Nguyên tác

一生事業總成空,
半世功名在夢中。
死後不愁無勇將,
忠魂依舊守遼東。

Phiên âm

Nhất sinh sự nghiệp tổng thành không,
Bán thế công danh tại mộng trung.
Tử hậu bất sầu vô dũng tướng,
Trung hồn y cựu thủ Liêu Đông.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Một đời sự nghiệp đã thành không
Công danh nửa kiếp giấc mộng cùng
Chết chẳng buồn vì không dũng tướng
Hồn trung như cũ giữ Liêu Đông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Sùng Hoán » Tuyệt mệnh thi - Lâm hình khẩu chiếm