28/01/2022 23:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lê gia hổ táng mộ
黎家虎喪墓

Tác giả: Dương Bang Bản - 陽邦本

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2013 20:58

 

Nguyên tác

千里江湖到此鄉,
林中隱約碧垣牆。
攻魚尋食蘢山澗,
虎喪風中北嶺彊。
後發吉祥生將帥,
繼為皇帝顯神方。
四觀不見何高厚,
三代猶傳古說彰。

Phiên âm

Thiên lý giang hồ đáo thử hương,
Lâm trung ẩn ước bích viên tường.
Công ngư tầm thực Long sơn giản,
Hổ táng phong trung Bắc lĩnh cương.
Hậu phát cát tường sinh tướng suý,
Kế vi hoàng đế hiển thần phương.
Tứ quan bất kiến hà cao hậu,
Tam đại do truyền cổ thuyết chương.

Dịch nghĩa

Ngàn dặm sông hồ đi đến nơi đây
Từ trong rừng cây thấp thoáng ngôi nhà tường rêu xanh phủ biếc
Đơm cá kiếm ăn dưới khe nước núi Long
Được hổ vác xác chạy đi trong gió, táng vào nơi đất trên núi Bắc
Sau này kết phát điềm tốt lành sinh ra vị tướng soái
Rồi lên ngôi hoàng đế có nhiều mưu mẹo giỏi
Coi lại bốn phía không thấy nơi nào cao dày
Thì chỉ được ba đời thôi, sách xưa đã chép rõ rồi

Bản dịch của Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng

Sông hồ ngàn dặm tới nơi đây
Thấp thoáng tường rêu dưới bóng cây
Khe nước núi Long đi đổ đó
Táng trên non Bắc hổ mang thây
Điềm lành sinh cháu ra làm tướng
Ngôi đế nhiều mưu việc khéo thay
Sách nói ba đời còn rõ rệt
Thì ra bốn mặt thiếu cao dày
Bài thơ nói về họ Lê của vua Lê Hoàn có đền thờ ở xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Gần khu đền này có ngôi mộ mà truyền thuyết cho là mộ ông nội Lê Hoàn bị hổ đánh chết rồi đem táng.

Bài thơ này chép trong tập thơ Giang hồ chí sự của Dương Bang Bản do cháu xa đời của ông là Dương Văn Bích 75 tuổi thôn Ngọc Động xã Gia Phong huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình giữ.

Nguồn:
1. Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin Hà Nam, 1999
2. Lê Tung, Hoàng Giang Phú (nghiên cứu - sưu tầm - biên soạn), NXB Thế giới, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bang Bản » Lê gia hổ táng mộ