10/02/2023 03:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồn và linh

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/01/2017 20:26

 

hồn đuổi linh
chạy

linh đuổi hồn
bay

một Satan đến
đánh

Đức Chúa Trời
thắng.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Hồn và linh