20/01/2020 21:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồn và linh

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 31/12/2016 20:26

 

hồn đuổi linh
chạy

linh đuổi hồn
bay

một Satan đến
đánh

Đức Chúa Trời
thắng.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Hồn và linh