07/12/2021 22:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Thạch Động điếm văn phụ nhân khốc
宿石洞店聞婦人哭

Tác giả: Lý Đoan - 李端

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2014 16:59

 

Nguyên tác

山店門前一婦人,
哀哀夜哭向秋雲。
自說夫因征戰死,
朝來逢著舊將軍。

Phiên âm

Sơn điếm môn tiền nhất phụ nhân,
Ai ai dạ khốc hướng thu vân.
Tự thuyết phu nhân chinh chiến tử,
Triêu lai phùng trước cựu tướng quân.

Dịch nghĩa

Trước cửa quán trọ miền núi này có một bà,
Trong đêm thu hướng về một đám mây khóc rất ai oán.
Trong lời khóc kể lể, chồng bà đi lính rồi chết trận,
Sáng nay vừa gặp ông tướng cũ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước quán núi có một phụ nữ
Trong đêm thu khóc rũ tả tơi
Chồng bà chinh chiến qua đời
Sáng nay báo tử qua lời tướng quân
Thạch Động nay ở gần hồ Sào, huyện Sào, tỉnh An Huy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đoan » Túc Thạch Động điếm văn phụ nhân khốc