20/01/2021 06:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khóc đi
Pleur

Tác giả: David Diop

Nước: Sénégal
Đăng bởi hongha83 vào 27/03/2008 23:19

 

Nguyên tác

Pleur. Ta route est longue
Pleur. Ton fardeau est lourd
Pleur surtout: Ta peau est noire
Et pourtant
Chanter c'est ta vie
Danser ta joie
Aimer ton désir

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Khóc đi. Con đường đè nén bạn dài lâu
Khóc đi. Gánh trên vai bạn còn nặng
Khóc, nhất là: Da bạn thì đen
Sống
Hát ca là đời bạn
Múa là niềm vui của bạn
Yêu thương là nỗi bạn khát thèm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » David Diop » Khóc đi