25/05/2024 21:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Thừa Như thiền sư Tiêu cư sĩ Tung khâu Lan Nhã
過乘如禪師蕭居士嵩丘蘭若

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 04:34

 

Nguyên tác

無著天親弟與兄,
嵩丘蘭若一峰晴。
食隨鳴磬巢烏下,
行踏空林落葉聲。
迸水定侵香案濕,
雨花應共石床平。
深洞長松何所有,
儼然天竺古先生。

Phiên âm

Vô Trước, Thiên Thân đệ dữ huynh,
Tung khâu Lan Nhã nhất phong tình.
Thực tuỳ minh khánh sào ô hạ,
Hành đạp không lâm lạc diệp thanh.
Bính thuỷ định xâm hương án thấp,
Vũ hoa ưng cộng thạch sàng bình.
Thâm động trường tùng hà sở hữu,
Nghiễm nhiên Thiên Trúc cổ tiên sinh.

Bản dịch của Trần Trọng San

Vô Trước, Thiên Thân, em với anh
Tung khâu, Lan Nhã một non xanh
Ăn, theo tiếng khánh, chim sà tổ
Đi, giẫm rừng sâu, lá rụng cành
Âu vẫn án hương tia nước ướt
Hẳn luôn giường đá mưa hoa lành
Động vắng, thông cao, có chi nữa?
Đúng là Thiên Trúc cổ tiên sinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Quá Thừa Như thiền sư Tiêu cư sĩ Tung khâu Lan Nhã