14/08/2020 21:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 02
題陳慎思學館次方亭韻其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/05/2014 06:45

 

Nguyên tác

羲馭不可繫,
桑榆行復斜。
於時不自賞,
奈此庭前花。
出門皆有役,
得意正無涯。
對景且怡悅,
寧論誰氏家?

Phiên âm

Nhị hy ngự bất khả hệ,
Tang du hàng phục tà.
Ư thì bất tự thưởng,
Nại thử đình tiền hoa.
Xuất môn giai hữu dịch,
Đắc ý chính vô nhai.
Đối cảnh thả di duyệt,
Ninh luân thuỳ thị gia?

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Không để ngày ràng buộc
Hàng dâu bóng ác xiên
Đúng thời không thưởng ngoạn
Bịn rịn hoa trước hiên
Ra cửa đều có việc
Vừa lòng thực vô biên
Cảnh này vui thú đã
Há luận nhà của tiên
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 02