05/12/2022 06:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ văn tất lật
夜聞觱篥

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/01/2014 13:16

 

Nguyên tác

夜聞觱篥滄江上,
衰年側耳情所響。
鄰舟一聽多感傷,
塞曲三更欻悲壯。
積雪飛霜此夜寒,
孤燈急管復風湍。
君知天地干戈滿,
不見江湖行路難。

Phiên âm

Dạ văn tất lật thương giang thượng,
Suy niên trắc nhĩ tình sở hưởng.
Lân chu nhất thính đa cảm thương,
Tái khúc tam canh hốt bi tráng.
Tích tuyết phi sương thử dạ hàn,
Cô đăng cấp quản phục phong thoan.
Quân tri thiên địa can qua mãn,
Bất kiến giang hồ hành lộ nan.

Dịch nghĩa

Đêm bên dòng sông xanh nghe thấy tiếng kèn,
Tuy già yếu cũng lắng nghe xem tình ý ra sao?
Thì ra từ thuyền bên cạnh, nhận biết cảm thương ngay,
Suốt ba canh thổi những bài về quan ải nghe thật bi tráng.
Tuyết rơi phủ, sương bay, đêm nay lạnh,
Bên ngọn đèn mờ, tiếng kèn giục giã, gió thổi mạnh.
Ông biết đấy, đất trời còn đang giặc giã,
Sông hồ đi lại khó khăn, ông không thấy sao?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm sông xanh tiếng kèn vang vọng
Lắng tai già nghe ngóng sự tình
Từ thuyền bên cạnh thuyền mình
Ba canh nhạc ải bi hùng cảm thương
Tuyết rơi phủ, đẫm sương, đêm lạnh
Bên đèn mờ, gió mạnh, kèn gào
Đang chạy loạn, không thấy sao?
Sông hồ qua lại biết bao nguy nàn
Bài này được làm khoảng năm 768, trong lúc Đỗ Phủ cùng gia quyến ngụ trên một thuyền nhỏ, lánh nạn đi qua nhiều nơi vẫn chưa định cư được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Dạ văn tất lật