31/03/2023 22:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (02)
When lilacs last in the dooryard bloom'd (02)

Tác giả: Walt Whitman

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 11/04/2008 04:12

 

Nguyên tác

O powerful western fallen star!
O shades of night--O moody, tearful night!
O great star disappear'd--O the black murk that hides the star!
O cruel hands that hold me powerless--O helpless soul of me!
O harsh surrounding cloud that will not free my soul.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Hỡi ngôi sao sáng toàn năng đã lặn xuống ở phương Tây!
Hỡi bóng đêm - Hỡi đêm đau thương đầy nước mắt!
Hỡi ngôi sao lớn đã mất đi
Hỡi bóng đen đã che mất vì sao!
Ôi những bàn tay hung dữ đã làm tôi bất lực
Ôi mảnh linh hồn vô vọng của tôi!
Ôi đám mây khắc nghiệt cứ vây quanh không bao giờ chịu buông thả hồn tôi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Walt Whitman » Khi hoa li-la nở lần cuối trong sân (02)