01/10/2022 21:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh hoa lan

Tác giả: Bích Liên hoà thượng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2018 21:53

 

Mai cúc cùng nhau kết bạn bè,
Dám đem xanh đỏ với đời khoe.
Bóng chen sân Tạ càng cao cách,
Hương ngát đình vương lắm phẩm đề.
Giục khách tài ba ngơ ngẩn mộng,
Say tình công tử sững sờ xe.
Ôm màu tuyệt sắc chờ người thưởng,
Bao quản phong trần mấy lớp che.
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Liên hoà thượng » Vịnh hoa lan