08/10/2022 01:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tàm
春蠶

Tác giả: Lưu Cơ - 劉基

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Hà Như vào 01/09/2012 23:49

 

Nguyên tác

可笑春蠶獨苦辛,
為誰成繭卻焚身。
不如無用蜘蛛網,
網盡蜚蟲不畏人。

Phiên âm

Khả tiếu xuân tàm độc khổ tân,
Vị thuỳ thành kiển khước phần thân.
Bất như vô dụng tri thù võng,
Võng tận phi trùng bất uý nhân.

Dịch nghĩa

Cười cho con tằm xuân vất vả
Làm kén cho ai rồi bị chết cháy
Không như lưới nhện chỉ là đồ vô dụng
Bắt hết sâu bay chảng sợ người

Bản dịch của Hà Như

Tằm xuân chịu vất bị chê cười
Làm kén vì ai luộc nước sôi
Vô dụng nào so như mạng nhện
Bắt sâu mà dám giỡn mặt người
Bài thơ này lấy từ Tứ bộ tùng thư, bản in Long Khánh nhà Minh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Cơ » Xuân tàm