03/07/2022 05:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thước sào 3
鵲巢 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 22:19

 

Nguyên tác

維鵲有巢、
維鳩盈之。
之子于歸、
百兩成之。

Phiên âm

Duy thước hữu sào,
Duy cưu doanh chi.
Chi tử vu quy,
Bách lưỡng thành chi.

Dịch nghĩa

Con chim thước có ổ,
Chim cưu đến ở đông đầy.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Hằng trăm cỗ xe tham dự để thành cuộc hôn nhân.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chim thước có cái ổ xinh,
Đông đầy cưu đã chiếm nhanh ở vào.
Nay nàng lấy bực chư hầu,
Hằng trăm xe ngựa chực chầu thành hôn.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

doanh: đầy, nói các em cháu gái đưa dâu và làm thiếp sang rất đông.
thành: thành hôn lễ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thước sào 3