04/07/2022 09:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hết bướm vàng

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 19:10

 

Anh giồng cả thẩy hai vườn cải,
Tháng chạp hoa non nở cánh vàng.
Lũ bướm láng giềng đương khát nhuỵ,
Mách cùng gió sớm rủ rê sang.

Qua dậu tầm xuân thấy bướm nhiều,
Bướm vàng vàng quá, bướm yêu yêu,
Em sang bắt bướm vườn anh mãi,
Quên cả làng Ngang động trống chèo.

Cách có một hôm em chẳng sang,
Hôm nay giã đám ở làng Ngang.
Hôm nay vườn cải hoa tàn hết,
Em hỡi, từ nay hết bướm vàng!

Năm sau vườn cải nở hoa vàng,
Bướm lại sang mà em chẳng sang.
Thui thủi một mình anh bắt bướm,
Trống trèo thưa thớt đám làng Ngang.

Em đã sang Ngang với một người,
Anh còn giồng cải nữa hay thôi?
Đêm qua mơ thấy hai con bướm,
Khép cánh tình chung ở giữa trời.
Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Hương cố nhân, Á Châu ấn cục, 1941
2. Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Hết bướm vàng