23/10/2021 11:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái bắt tay

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 27/06/2008 07:53

 

Bấy lâu trốn bóng trốn người
Trốn câu môi gởi, trốn lời mắt đưa

Lòng ta thiêm thiếp tình xưa
Hôm nay tỉnh dậy thương trưa nhớ chiều

Bắt tay có nhận chi nhiều
Buông ta cành rứt tiêu điều lá bay...
1943

Nguồn: Tuyển tâp Khương Hữu Dụng (Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Cái bắt tay