09/08/2020 02:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương chi thuỷ 1
揚之水 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 21:07

 

Nguyên tác

揚之水,
不流束楚。
終鮮兄弟,
維予與女。
無信人之言,
人實誑女。

Phiên âm

Dương chi thuỷ,
Bất lưu thúc sở.
Chung tiển huynh đệ,
Duy dư dữ nhữ,
Vô tín nhân chi ngôn.
Nhân thực cuống nhữ.

Dịch nghĩa

Dòng nước chảy lững lờ,
Không cuốn trôi bó gỗ.
Rốt cuộc anh em hai bên đều ít.
Chỉ có em và chàng,
Chàng đừng có tin lời người ta,
Người ta thật là dối gạt chàng đấy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Dòng sông nước chảy lững lờ,
Vẫn còn bó gỗ sờ sờ chẳng trôi.
Anh em hai phía ít oi,
Em và chàng chịu lẻ loi chốn này.
Chàng đừng tin vội lời ai,
Người ta thật rõ chỉ hay gạt chàng.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

huynh đệ: anh em, tiếng gọi hai bên chồng vợ. Kinh Lễ nói: Bất đắc tự vi huynh đệ (Chu lễ, thiên Đại tư đồ) là đấy.
dư nhữ: em và chàng, tiếng con trai con gái gọi nhau.
nhân: người khác, ngưởi lạ.
cuống: nói gạt.

Đứa dâm loạn bảo nhau rằng: dòng nước chảy chậm chạp lững lờ(xem thiên Dương chi thuỷ, bài thứ 68, Vương phong), không cuốn trôi được bó gỗ. Rốt cuộc anh em đôi bên đều ít, chỉ có em và chàng, há lại lấy lời nghi gián của người khác mà nghi kỵ hay sao? Lời của người ấy chỉ riêng dối gạt anh mà thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Dương chi thuỷ 1