03/12/2021 17:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phùng y lĩnh thi
縫衣領詩

Tác giả: Lưu Thuý Thuý - 劉翠翠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2021 12:08

 

Nguyên tác

一自鄉關動戰鋒,
舊愁新恨幾重重。
腸雖已斷情難斷,
生不相從死亦從。
長使德言藏破鏡,
終教子建賦游龍。
綠珠碧玉心中事,
今日誰知也到儂。

Phiên âm

Nhất tự hương quan động chiến phong,
Cựu sầu tân hận kỷ trùng trùng.
Trường tuy dĩ đoạn tình nan đoạn,
Sinh bất tương tòng tử diệc tòng.
Trưởng sử Đức Ngôn tàng phá kính,
Chung giao Tử Kiến phú du long.
Lục châu bích ngọc tâm trung sự,
Kim nhật thuỳ tri dã đáo nông.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Từ lúc thôn làng khởi chiến tranh,
Sầu xưa hận mới chất trùng trùng.
Ruột tuy đã đứt tình khó đứt,
Sống chẳng chung cùng chết hợp cùng.
Nghĩa khiến Đức Ngôn dành nửa kính,
Tình xui Tử Kiến tả vẹn rồng.
Châu xanh ngọc biếc là tâm sự,
Ai người thấu hiểu chuyện mình không.
Năm ấy (1360) mùa thu trời lạnh, Kim Định tủi thân, tuy ở cùng Lưu Thuý Thuý trong một quân doanh nhưng không thể thấy mặt, bèn làm một bài thơ khâu vào trong cổ áo cũ, cậy người hầu phòng của Thuý Thuý đem vào nói nhờ vá lại mấy chỗ rách cho anh trai. Bài thơ vốn không có đề, mà do người đời sau đặt. Thuý Thuý nghĩ rằng trượng phu có dụng ý khi gửi áo nên lấy được bài thơ, đọc xong rất buồn, nhưng không thể gặp Kim Định vì sợ lộ, bèn làm một bài trả lời. Thời gian sau Kim Định bệnh chết, Thuý Thuý cũng chết theo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Thuý Thuý » Phùng y lĩnh thi