08/02/2023 00:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buông câu

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/08/2016 11:41

 

Trời xanh ai vẽ bức sơn dầu
Một khách êm đềm khẽ đến câu
Làn khói lửng lơ màu trắng xám
Bờ ao sóng sánh bóng thu sầu
Tình người ai gửi thu phai ảnh
Đạo nghĩa ta mang lá bạc màu
Dạ thấy bồi hồi, tim lại nhói
Cuộc đời đen bạc ngẫm thương đau.
Cái Bè, Tiền GIang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Buông câu