08/12/2021 04:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cám Châu giang trung phùng tiên tỵ kỵ nhật
贛州江中逢先妣忌日

Tác giả: Lê Cảnh Tuân - 黎景詢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2008 22:55

 

Nguyên tác

一從避地遙先壟,
奄忽今朝又忌辰。
霜露孝思空在念,
蘋蘩薄奠更誰因。
八千里路他鄉客,
四十五年無母身。
心析此時禁不得,
臨風洒淚倍傷神。

Phiên âm

Nhất tòng tị địa dao tiên lũng,
Yểm hốt kim triêu hựu kỵ thần.
Sương lộ hiếu tư không tại niệm,
Tần phồn bạc điện cánh thuỳ nhân.
Bát thiên lý lộ tha hương khách,
Tứ thập ngũ niên vô mẫu thân.
Tâm tích thử thời câm bất đắc,
Lâm phong sái lệ bội thương thần!

Dịch nghĩa

Từ khi sang đất khác, xa cách mồ mả tổ tiên,
Thấm thoát hôm nay lại đến ngày giỗ.
Nỗi lo đạo hiếu trước làn móc sương đành để trong lòng,
Chốn quê ai thay dâng lễ mọn rau cỏ.
Xa tám ngàn dặm, làm khách quê người,
Tròn bốn lăm năm, tấm thân không mẹ.
Lòng đau xé, lúc này không cầm lại được,
Trước gió rơi lệ,tinh thần thêm đau!

Bản dịch của Tiên Sơn

Đất lạ long đong, mộ mẹ xa,
Lại thêm tiết giỗ bỏ trôi qua.
Thảo thơm chốn cũ ai hương khói,
Hiếu đễ quê người dạ xót xa.
Bốn chục năm dư đời thiếu mẹ,
Tám ngàn dặm chẵn khách không nhà.
Nỗi đau xé ruột khôn cầm được,
Trước gió tuôn rơi lệ ướt nhoà!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Cảnh Tuân » Cám Châu giang trung phùng tiên tỵ kỵ nhật