16/06/2024 05:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nông gia
農家

Tác giả: Vũ Cố - 娬故

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/03/2013 22:08

 

Nguyên tác

一生辛苦的農家,
穀米輪勞獻臟花。
存養身生盈國庫,
兵雄百族滌干戈。

Phiên âm

Nhất sinh tân khổ đích nông gia,
Cốc mễ luân lao hiến tạng hoa.
Tồn dưỡng thân sinh doanh quốc khố,
Binh hùng bách tộc địch can qua.

Dịch nghĩa

Sinh ra trên đời khổ nhất vẫn là nông dân
Bởi vì muốn có thóc gạo thì phải mất đi dáng đẹp con người
Ngoài việc nuôi sống bản thân và gia đình còn phải nộp đầy kho nhà nước
Có thế thì binh mới hùng, tướng mới mạnh, giữ yên trăm họ và dẹp mọi nỗi can qua

Bản dịch của Trinh Đường

Ở đời khổ nhất vẫn nông gia
Thóc gạo làm ra sạm dáng hoa
Nuôi miệng còn lo sung quốc khố
Binh hùng trăm họ, dẹp can qua

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Cố » Nông gia