08/02/2023 21:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

III
III

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 29/01/2022 05:47

 

Nguyên tác

Служив отлично, благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
Судьба Евгения хранила:
Сперва Madame за ним ходила,
Потом Monsieur её сменил.
Ребёнок был резов, но мил.
Monsieur l’Abbé, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Bố chàng phụng sự tận tâm, cao thượng

Đã nhiều năm, ông mang công mắc nợ,

Thường mỗi năm, mở vũ hội ba lần

Và cuối cùng, ông khánh kiệt bần hàn

Số phận Evghênhi còn lưu giữ:

Hồi trước nhất, Madame trông nom ông chứ,

Rồi sau này, Monsieur đến thay cô.

Cậu bé con tinh nghịch, nhưng đáng yêu.

Monsieur l’Abbé, là người Pháp khuyết tật,

Ông không bắt trò lao tâm, quá mệt

Mà ông vừa dạy học, lại cho chơi,

Không nhét nhiều luân lý quá khắt khe

Chỉ trách mắng qua loa, khi nghịch dại,

Rồi còn dẫn đến thăm Vườn mùa hạ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » III