07/02/2023 06:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu ca
Chanson d’automne

Tác giả: Paul Verlaine

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 26/11/2008 19:01

 

Nguyên tác

Les sanglots longs
Des violons
   De l’automne
Blessent mon cœur
D’une langueur
   Monotone.

Tout suffocant
Et blême, quand
   Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciens
   Et je pleure ;

Et je m’en vais
Au vent mauvais
   Qui m’emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
   Feuille morte.

Bản dịch của Trần Mai Châu

Vĩ cầm nức nở
Tiếng thu
Lòng ta một mối
Sầu tư
Khôn cầm

Giờ tàn nghĩ tủi
Chiếc thân
Nhớ ngày vui cũ
Âm thầm
Lệ rơi

Ra đi trận gió
Tơi bời
Cuốn theo đây đó
Rã rời
Lá khô
Nguồn: Thơ Pháp thế kỷ XIX, NXB Trẻ, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Verlaine » Thu ca