02/07/2022 08:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhựa sống

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2014 22:13

 

Viết
Là nhựa sống
Viết
Là châm cho hồn cháy bỏng
Trong ngọn gió ban mai
24-5-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Nhựa sống