01/02/2023 11:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lại (I)

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 14:51

 

Mùa hạ ta lại bắt đầu gặt mùa
Bây giờ sắp bất ngờ cơn mưa
Ta đã biết rằng ta đã biết
Vừa đủ là quá thừa

Mùa thu ta lại bắt đầu tình yêu
Bây giờ sau từng trải nhiều điều
Ta đã biết rằng ta chưa biết
Bao nhiêu là bao nhiêu

Mùa đông ta lại bắt đầu niềm tin
Bây giờ qua vấp ngã nhiều phen
Ta chưa biết rằng ta đã biết
Nỗi nổi là nỗi chìm

Mùa xuân ta lại bắt đầu đợi chờ
Bây giờ trước sắc màu ước mơ
Ta chưa biết rằng ta chưa biết
Không thơ là siêu thơ
Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Lại (I)