17/10/2021 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Logic
Logik

Tác giả: Erich Fried

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 08/12/2017 20:28

 

Nguyên tác

Wenn es
gestattet ist
daß man
die Kinder
bestattet
dann
ist es
auch
erlaubt
daß man
die Bäume
entlaubt

Bản dịch của Quang Chiến

Nếu
Cho phép
Người ta
Chôn vùi
Bao
Con trẻ
Thì
Người ta
Cũng
Được phép
Làm
Trụi lá
Cây rừng
Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Erich Fried » Logic