09/12/2022 08:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vợ khuyên chồng

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 10:07

 

Vợ chồng ta tơ hồng vấn vít,
Nhân duyên này bà nguyệt khéo xe.
Trình anh thân thiếp vụng về,
555. Yêu thì nên tốt chớ nề ngu si,
Quản bao lỗi nọ, lầm kia,
Chiều thanh vẻ quí dám bì được đâu.
Thiếp vâng lời dạy trước sau,
Nguyện xem then khóa, giữ hầu áo khăn.
560. Trước là thờ phụng tiền nhân,
Sớm thăm tối viếng[1] ân cần đỡ anh.
Bốn phương chàng hãy kinh doanh,
Dùi mài kimh sử tập tành cung tên.
Công danh mong đợi ơn trên,
565. Còn trong trần lụy[2] hãy xin dấu mầu.
Gửi trình dễ dám khuyên đâu,
Sắc phòng thương thận, rượu hầu thương tâm[3]
Thiếp xin chàng chớ đăm đăm,
Những nơi cờ bạc chớ ham làm gì.
570. Thế gian lắm kẻ điên mê,
Áo quần lam lũ người thì như ma.
Thiếp xin chàng lánh cho xa,
Một niềm trung hiếu để mà lập thân.
Bấy lâu những đợi long vân[4],
575. Đào tơ, liễu yếu gửi thân anh hùng[5].
Xưa nay gái đội ơn chồng,
Hiển vinh bõ lúc cơm sung, cháo dền.
Ơn trời công đã được đền,
Chàng nên quan cả, thiếp nên hầu bà!
[1] Bởi chữ “thần tỉnh hôn định”, đạo làm con đối với cha mẹ.
[2] Lúc còn lam lũ hàn vi, bận bịu vì gió bụi.
[3] Ý nói sắc dục quá độ thì hại thận mà rượu uống nhiều quá thì hại tim, nên phải giữ gìn tửu sắc.
[4] Hội rồng mây, gặp gỡ may mắn.
[5] Ý nói đàn bà con gái là phái hèn yếu, trông cậy cả ở bọn nam nhi là bậc anh hùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Vợ khuyên chồng