23/06/2021 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phá rau, rau vẫn lên xanh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2020 10:57

 

Phá rau, rau vẫn lên xanh,
Còn máy bay Mỹ tan tành khắp nơi.
Phá đào, đào vẫn đâm chồi,
Còn thằng Mỹ vái như ngồi tế sao.
Sợ rau sợ cả hoa đào,
Hèn chi thằng Mỹ ngày nào cũng thua.
Bài ca dao này viết về thời kỳ chống Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Phá rau, rau vẫn lên xanh