08/02/2023 23:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng ca giả Trần lang
贈歌者陳郎

Tác giả: Trần Duy Tùng - 陳維崧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2019 10:13

 

Nguyên tác

天涯蹤跡半旗亭,
譜遍龜茲不忍聽。
憐爾少年非失意,
逢人也唱雨霖玲。

Phiên âm

Thiên nhai tung tích bán kỳ đình[1],
Phổ biến khâu tư[2] bất nhẫn thinh.
Lân nhĩ thiếu niên phi thất ý,
Phùng nhân giã xướng “Vũ lâm linh[3]”.

Dịch nghĩa

Dấu vết nơi chân trời nửa ở kỳ đình
Hát mãi điệu khâu tư không nỡ nghe
Thương ngươi tuổi trẻ không phải là sơ ý
Gặp người cùng hát điệu “Vũ lâm linh”

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Kỳ đình nửa dấu vết chân trời
Ngại khúc khâu tư hát mãi rồi
Không cố ý thương ngươi tuổi trẻ
“Vũ lâm linh” hát gặp người vui
[1] Ngày xưa dựng ngôi kỳ đình trong chợ để quan sát việc họp chợ. Đời sau dùng kỳ đình để chỉ lầu rượu.
[2] Nguyên để chỉ tên nước Tây Vực thời Hán Đường. Đến thời Đường, khúc nhạc này lưu hành ở Trung Nguyên. Đời sau dùng khâu tư để chỉ chung tất cả những khúc điệu và nhạc khúc.
[3] Tên một khúc hát ở giáo phường đời Đường. Tương truyền có tên này do Đường Huyền Tông đi đường dưới mưa dầm, nhớ Dương Ngọc Hoàn, dùng tiếng chuông tiếng mưa sáng tác thành khúc hát. Sang đời Tống, Liễu Vĩnh lại đem ca khúc đổi ra từ khúc, để miêu tả nỗi buồn biệt ly. Cho nên điệu vũ lâm linh còn mang nỗi sầu khổ của nỗi buồn chia phôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Duy Tùng » Tặng ca giả Trần lang