21/10/2021 23:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Uy Linh Lang tự
詠威靈郎祠

Tác giả: Trần Bá Lãm - 陳伯覽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2010 01:17

 

Nguyên tác

人工無力控橫流,
飛石空中夜不休。
江上狂波能砥柱,
神功高仰故堤頭。

Phiên âm

Nhân công vô lực khống hoành lưu
Phi thạch không trung dạ bất hưu
Giang thượng cuồng ba năng chỉ trụ
Thần công cao ngưỡng cố đê đầu

Dịch nghĩa

Sức người bất lực chặn dòng nước chảy ngang tàng
Đá bay trong không gian suốt đêm không ngừng
Trên sông sóng cuồng dựng như cột đá
Càng biết công thần cao khi ngẩng nhìn ngọn đê cũ

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Con người không sức cản lũ thác
Chuyển đá trời cao lấp suốt đêm
Lụt lớn trên sông ngăn lại được
Ơn thần đê cũ dựng ngôi đền
Đền Uy Linh Lang ở phường Yên Hoa, huyện Thọ Xương. Thần có công giúp dân đắp đê chống lụt.
Nguồn: 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bá Lãm » Vịnh Uy Linh Lang tự