30/11/2022 01:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn dạ
村夜

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2013 17:04

 

Nguyên tác

霜草蒼蒼蟲切切,
村南村北行人絕。
獨出門前望野田,
月明莽麥花如雪。

Phiên âm

Sương thảo thương thương trùng thiết thiết,
Thôn nam thôn bắc hành nhân tuyệt.
Độc xuất môn tiền vọng dã điền,
Nguyệt minh mãng mạch hoa như tuyết.

Dịch nghĩa

Cỏ đượm sương xanh xanh, côn trùng kêu rả rích,
Phía bắc thôn và nam thôn không còn người đi.
Một mình ra khỏi cửa ra xem đồng,
Trăng sáng, bông lúa mạch thô trắng như tuyết.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ đượm sương côn trùng rả rích
Thôn bắc nam hết khách ra vào
Một mình ra ngắm đồng sao
Trăng soi bông mạch khác nào tuyết bay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Thôn dạ