21/10/2021 17:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xin lửa rơm đừng cháy nữa

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2021 18:18

 

Một ngày từ anh buồn lắm
Lạc hành tinh khác em mơ
Sông băng nhú lòng thanh khiết
Ôm em dỗ những vui hờ

Sông hỏi gì không rõ nghĩa
Hình như buồn của em đâu
Hãy mang rắc tràn mặt sóng
Những hờn những giận những đau

Kể từ yêu anh lỡ trót
Lời thơ rút ruột gan mình
Thơ em sinh cùng nước mắt
Kể từ ngày ấy - yêu anh

Thả vào dòng sông bằng trắc
Thả vào quên nhớ xanh xao
Xin lửa rơm đừng cháy nữa
Thôi đừng ta nhé chiêm bao

Từ anh ngược dòng sông nhớ
Chín xanh cảm xúc một thời
Em dắt thơ về cuối sóng
Cùng dòng sông nhớ thầm trôi...
Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Xin lửa rơm đừng cháy nữa