16/06/2024 07:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa sen hoa khéo giữ màu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 16:08

 

Hoa sen hoa khéo giữ màu,
Nắng nồng không nhạt, mưa dầu không phai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoa sen hoa khéo giữ màu