27/11/2020 03:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm buồn

Tác giả: Nhượng Tống - Hoàng Phạm Trân

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/06/2020 22:24

 

Sực thức đêm khuya mở cửa nhìn,
Thềm khuya vằng vặc bóng trăng in.
Vắng tanh hàng phố năm canh mộng,
Xanh ngắt buồng văn một ngọn đèn.
Sót ruột hồi chuông người tỉnh trước,
Vang tai tiếng ngáy khách nằm bên.
Nghe gà toan tuốt thanh gươm dậy,
Tức nỗi nghề tay múa chửa quen.
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhượng Tống » Đêm buồn