27/11/2020 03:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô tình hơn bão

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 23:49

 

Phong ba vừa mới tạnh dư âm,
Vút cánh "hồng" bay, đạn réo ầm.
Người cứu người, sao người nỡ hại?
Vô tình cho đến bao còn "tâm"!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Vô tình hơn bão