30/06/2022 03:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ Nguyệt Đức giang
渡月德江

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2020 07:47

 

Nguyên tác

轅門下令發千軍,
象馬喧闐滿北津。
敵愾不嫌楊柳往,
招安只作黍苗巡。
秋防永撤無新楚,
春暖添榮有扇巾。
宣布教聲臣子職,
願將甘雨潤山民。

Phiên âm

Viên môn[1] hạ lệnh phát thiên quân,
Tượng mã huyên điền mãn bắc tân.
Địch khái bất hiềm dương liễu vãng[2],
Chiêu an chỉ tác thử miêu tuần[3].
Thu phòng vĩnh triệt vô tân sở,
Xuân noãn thiêm vinh hữu phiến cân[4].
Tuyên bố giáo thanh thần tử chức,
Nguyện tương cam vũ nhuận sơn dân.

Dịch nghĩa

Cửa viên hạ lệnh nghìn quân xuất phát
Voi, ngựa huyên náo đầy bến bắc
Đi đánh giặc không ngại ly biệt lâu
Việc chiêu an chỉ cốt đi tuần tra
Việc thu phòng triệt bỏ, không còn gai góc
Mùa xuân ấm thêm tươi tốt, đã có sự chở che
Tuyên bố giáo hoá, là chức phận tôi con
Xin đem đám mưa ngọt để tưới nhuần cho dân miền núi

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Cửa viên xuống lệnh trẩy ngàn quân
Bến bắc voi gầm, ngựa hý ran
Đuổi giặc sá nề ca “chiết liễu”
Tuần tra định sẵn chước chiêu an
Thu, trừ cỏ dại, dồn thêm sức
Xuân, thắm hoa tươi, vững bội phần
Đức giáo triều đình, đi hiểu dụ
Nguyện cho dân núi móc mưa nhuần
Sông Nguyệt Đức tức sông Cầu.

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm (quyển 1), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1978
[1] Cửa viên. Viên là càng xe, xưa kia cửa doanh trại quân đội ở dã ngoại thường dựng càng hai cỗ xe làm cửa nên gọi là “cửa viên”.
[2] Ly biệt lâu ngày. Chữ trong thơ Thái vi thiên Tiểu nhã của Kinh Thi: “Tích ngã vãng hỹ, dương liễu y y. Kim ngã lai ty, vũ tuyết phi phi” (Lúc ta ra đi, cây dương liễu xanh rờn. Nay trở về tuyết bay phơi phới). Ý nói đi hành dịch lâu ngày.
[3] Đi tuần tra. “Thử miêu” là tên bài thơ trong thiên Tiểu nhã của Kinh Thi, ý nói quan khanh sĩ đi tuần tra để biết tình hình nhân dân.
[4] Chở che, tức “Vũ phiến luân cân” thường để chỉ Gia Cát Vũ Hầu một vị hiền tướng thời Tam Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Độ Nguyệt Đức giang