04/12/2021 02:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt điệu khúc kỳ 2
别調曲其二

Tác giả: Tạ Trăn - 謝榛

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/12/2020 21:05

 

Nguyên tác

木落天寒郎欲行,
樽前離怨一鳴箏。
燕姬纖手調新曲,
不是西樓今夜聲。

Phiên âm

Mộc lạc thiên hàn lang dục hành,
Tôn tiền ly oán nhất minh tranh.
Yên cơ tiêm thủ điều tân khúc,
Bất thị tây lâu kim dạ thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chàng sắp đi lá rơi trời lạnh,
Oán chia xa tranh khóc, rượu cay.
Khúc điệu mới gái Yên tay nhỏ,
Không phải nghe từ cõi lầu tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Trăn » Biệt điệu khúc kỳ 2