10/08/2022 12:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tục Ôn Cơ cú kiêm trình thư hữu
續溫姬句兼呈書友

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 18/07/2021 22:42

 

Nguyên tác

凄風冷雨滿江城;
獨倚紗窗酒未酲。
每念寸牋期菊節;
常懷尺紙望鴻聲。
無由萬里留仙手;
有幸千年會帝京。
軒外夜闌聞落葉;
枝頭喜鵲為誰鳴。

Phiên âm

“Thê phong lãnh vũ mãn giang thành”;
Độc ỷ sa song tửu vị trình.
Mỗi niệm thốn tiên kỳ cúc tiết;
Thường hoài xích chỉ vọng hồng thanh.
Vô do vạn lý lưu tiên thủ;
Hữu hạnh thiên niên hội đế kinh[1].
Hiên ngoại dạ lan văn lạc diệp;
Chi đầu hỉ thước vị thuỳ minh.

Dịch nghĩa

Mưa gió não nùng khắp toà thành bên sông;
Một mình tựa song cửa lụa, rượu còn chưa tỉnh.
Thường nghĩ đến mảnh hoa tiên đã hẹn mùa hoa cúc nở;
Hằng nhớ thước giấy (thư), trông đợi tiếng chim hồng.
Không dưng, tay tiên (ý nói giỏi thư pháp) lại lưu ở cách xa muôn dặm;
Nếu có may mắn, xin hẹn ở kinh đô dịp ngàn năm.
Ngoài hiên, đêm tàn, nghe tiếng lá rụng;
Trên đầu cành, chim khách không biết vì ai mà kêu mừng?

Bản dịch của Châu Hải Đường

Não nùng mưa gió thành sông;
Một mình ngất ngưởng tựa song cửa là.
Tờ tiên hẹn thuở cúc hoa;
Bức thư theo cánh hồng qua mong hoài.
Không dưng muôn dặm lưu tài;
Đế đô ngàn tuổi gặp người hoạ may.
Nghe thềm lá rụng canh chầy.
Đầu cành chim khách vì ai kêu mừng.
2010

Truyện Gia Bình công tử trong Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh kể: Có vị công tử ở Gia Bình thường có một người con gái tên gọi Ôn Cơ đến buồng học của mình chơi, sau biết không phải là người mà là ma, nhưng vẫn không dứt được. Gia đình sợ công tử bị làm hại, tìm thầy pháp làm đủ cách, nhưng không xua đuổi được Ôn Cơ. Một bận, nhân tối mưa gió, Ôn Cơ đến chơi, đọc một câu thơ “Thê phong lãnh vũ mãn giang thành” rồi bảo công tử làm thơ nối vào, nhưng công tử không làm được. Về sau, Ôn Cơ lại ngẫu nhiên xem lá thư công tử viết, thấy viết sai nhiều chữ tác đánh ra tộ, vì thế Ôn Cơ bèn chán ngán mà bỏ, không thèm qua lại với công tử Gia Bình nữa. Tác giả sau khi đọc truyện này trong Liêu trai chí dị, bèn thử lấy câu ấy mà nối thơ theo như lời của Ôn Cơ. Đây là một trong số các bài thơ đó.

Nguồn: Cổ vận tân phong, NXB Hội Nhà văn, 2021
[1] Bài thơ viết năm 2010, là năm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, dự kiến có cuộc triển lãm thư pháp chào mừng, nên tác giả viết như vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Tục Ôn Cơ cú kiêm trình thư hữu