28/10/2020 00:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai Châu

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 18/07/2007 07:04

 

Mai Châu có chàng thi sĩ
Rượu núi (*)  rót tràn trăng tương tư
Bao cô gái đẹp thầm thương nhớ
Ấp cánh hoa ban ủ mối tình
(*) Rượu núi: tên một bài thơ của nhà thơ Lò Cao Nhum.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Mai Châu