25/07/2024 00:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nằm nghĩ lại mà coi (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 00:04

 

Đêm nằm nghĩ lại mà coi,
Lấy chồng đánh bạc như voi phá nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm nằm nghĩ lại mà coi (I)