25/01/2022 06:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Kim Sa giang
宿金沙江

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2019 11:57

 

Nguyên tác

往年曾向嘉陵宿,
驛樓東畔闌杆曲。
江聲徹夜動離愁,
月色中天照幽獨。
豈意飄零瘴海頭,
嘉陵回首轉悠悠。
江聲月色那堪說,
腸斷金沙萬里樓。

Phiên âm

Vãng niên tằng hướng Gia Lăng[1] túc,
Dịch lâu đông bạn lan can khúc.
Giang thanh triệt dạ động ly sầu,
Nguyệt sắc trung thiên chiếu u độc.
Khởi ý phiêu linh chướng hải[2] đầu,
Gia Lăng hồi thủ chuyển du du[3].
Giang thanh nguyệt sắc na khan thuyết,
Trường đoạn Kim Sa vạn lý lâu.

Dịch nghĩa

Năm trước từng ngủ ở Gia Lăng
Đông lầu trạm có lan can cong
Tiếng sóng thâu đêm gợi nỗi sầu ly biệt
Trăng trên trời chiếu vào người lẻ loi
Biết đâu lại trôi dạt đến biển chướng khí này
Nghĩ đến Gia Lăng lại thấy bâng khuâng
Không nhắc đến tiếng sông và trăng sáng nữa
Đứt ruột ở lầu Kim Sa vạn dặm này

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Trạm Gia Lăng trước đây từng ngủ
Có lan can cong ở mé đông
Buồn xa đêm dội sóng sông
Vầng trăng khuya với nỗi lòng sầu u
Biết đâu đến nơi đầu biển chướng
Nghĩ Gia Lăng luống những bâng khuâng
Thôi đừng trăng sáng tiếng sông
Lầu xa vạn dặm mão lòng Kim Sa
Kim Sa giang chỉ thượng du Trường Giang, đoạn bắt đầu từ cửa sông Ba Đường huyện Ngọc Thụ, Thanh Hải, chảy qua phía bắc Vân Nam, đoạn qua thành phố Nghi Tân, Tứ Xuyên. Sau khi Dương Thận bị đày đến Vân Nam, do tiếng tăm hiển hách của bản thân và gia thế (cha Dương Đình Hoà quan đến thái sư thái tử, đại học sĩ điện Hoa Cái, chú là Dương Đình Nghị quan đến hữu thị lang bộ Binh), quan địa phương đối với ông rất nể nang. Ông đem theo kỹ nữ du lãm núi sông Vân Nam, nhiều lần về Tân Đô, Tứ Xuyên thăm người thân, cuộc sống không đến nỗi. Song, đối với việc một bước có thể lên quan to của ông mà nói, phía trước đã là vô vọng, chẳng khác gì bị rơi xuống đáy vực, nửa cuộc đời sau của tác giả là đau khổ như thế.

[1] Một nhánh của sông Trường Giang, bắt nguồn từ hang Gia Lăng, huyện Phượng, Thiểm Tây, qua phía đông Tứ Xuyên, về nam đến thành phố Trùng Khánh thì nhập vào Trường Giang.
[2] Chỉ vùng đất đầy lam chướng ở Vân Nam.
[3] Ở đây là ung dung nhàn nhã, so với nỗi đau khổ của hiện thực phiêu linh mà nói, đem lại cho tác giả bâng khuâng hẫng hụt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Túc Kim Sa giang