19/01/2022 11:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Đồng giang ẩn giả
寄桐江隱者

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 18:28

 

Nguyên tác

潮去潮來洲渚春,
山花如繡草如茵。
嚴陵臺下桐江水,
解釣鱸魚能幾人。

Phiên âm

Triều khứ triều lai châu chử xuân,
Sơn hoa như tú thảo như nhân.
Nghiêm Lăng đài[1] hạ Đồng giang thuỷ,
Giải điếu lô ngư năng kỷ nhân?

Dịch nghĩa

Xuân về trên bãi sông, nước triều lên rồi xuống,
Hoa núi đẹp như gấm thêu, cỏ êm như tấm đệm.
Dưới đài câu Nghiêm Lăng là dòng sông Đồng,
Mấy ai lý giải được thú ngồi câu cá vược?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bãi sông xuân nước triều lên xuống
Hoa như thêu, cỏ giống đệm êm
Sông Đồng chảy dưới đài Nghiêm
Ẩn cư câu cá, an nhiên mấy người?
Có bản ghi tác giả bài này là Đỗ Mục.

[1] Một ghềnh đá bên bờ sông Đồng, nay ở phía nam huyện Đồng Lư, tỉnh Chiết Giang. Xưa, Nghiêm Quang, tự Tử Lăng, thủa thiếu thời là bạn học của Lưu Tú. Về sau, Lưu Tú khởi binh dựng lại nhà Hậu Hán, lên ngôi hoàng đế, tức Hán Quang Vũ. Đế triệu ra làm quan, Quang khước từ, vui đời ẩn cư, thường ngồi câu cá vược tại đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Ký Đồng giang ẩn giả